Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu

Prijava na e-novice

Ime in priimek:
* Vaš e-poštni naslov:

 
 

Kam z odpadki


Pomembno je, da z odpadki, najsi gre za industrijske ali gradbene, v fazi njihovega nastajanja ustrezno ravnamo. Pri tem moramo upoštevati zakonodajne predpise, ki določajo hierarhijo ravnanja z odpadki, ki med drugim nalaga povzročiteljem, zbiralcem, predelovalcem in odstranjevalcem, da z odpadki ravnajo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.

Ravnanje z gradbenimi odpadki ureja posebni predpis, Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (v nadaljevanju uredba), s katerim je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja le-teh.

Obveznosti investitorja

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor, torej oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja, če zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta nastajajo gradbeni odpadki. Na voljo ima več možnosti:
  • nastale gradbene odpadke mora oddati zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave (predelave ali odstranjevanja) le-teh,
  • lahko jih obdela tudi sam pod pogojem, da ima okoljevarstveno dovoljenje (OVD),
  • investitor lahko določene gradbene odpadke pripravi tudi sam za ponovno uporabo na gradbišču, ne da bi za to pridobil OVD (npr. zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi ter manjše količine gradbenih odpadkov – glej prilogo k uredbi),
  • če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja gradbenih del ne preseže količine navedene v prilogi k uredbi in zanje investitor ni zagotovil oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave v skladu s prvo alinejo, mora investitor sam zagotoviti odvoz in oddajo gradbenih odpadkov v zbirni center, ki ga upravlja zbiralec gradbenih odpadkov,
  • če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja gradbenih del presega količine navedene v prilogi k uredbi, lahko investitor zagotovi njihovo obdelavo na samem gradbišču tudi v premični napravi, ki ima za to pridobljeno OVD.
V pomoč bodočim investitorjem smo pripravili priročnik in zemljevid s prikazom lokacij, kjer je možno oddati nenevarne gradbene odpadke (GO) naslednjih klasifikacijskih številk (v primeru skrajšanega zapisa smo besedilu dodali zvezdico*)

170101 Beton Beton
170102 Opeke Opeke
170103 Ploščice in keramika Ploščice in keramika
170107 Mešanice betona* Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
170201 Les Les
170202 Steklo Steklo
170203 Plastika Plastika
170302 Bitumenske mešanice* Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01
170405 Železo in jeklo Železo in jeklo
170407 Mešanice kovin Mešanice kovin
170411 Kabli* Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10
170504 Zemljina in kamenje* Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
170506 Izkopani material* Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05
170508 Tolčenec* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07
170604 Izolirni materiali* Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03
170802 GM na osnovi sadre* Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01
170904 Mešani GO* Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

Zemljevid smo pripravili na podlagi podatkov objavljenih na spletni strani Agencije RS za okolje in podjetij, ki so se odzvala na naše povabilo in posredovala podatke za objavo na zemljevidu.Celoten seznam oseb, ki ravnajo z odpadki vam je na voljo na spletni strani Agencije RS za okolje.
Koordinator projekta:
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
t: 01 280 42 51
e: info@re-birth.eu
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke