Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu

Prijava na e-novice

Ime in priimek:
* Vaš e-poštni naslov:

 
 

Strokovne objave

 
 
 

ReBirth – odpadek je začetek novega!


SIJ, št. 11-12, 19. December 2012, str. 41, 19.12.2012

Avtor(ji): Alenka Mauko

Odpadki, ki nastanejo pri gradnji in rušenju (gradbeni odpadki), in industrijski odpadki so dragocena surovina v gradbeništvu. Vendar kljub temu v nekaterih državah tovrstni odpadki zaključijo svoj življenjski cikel na deponiji. Iz prakse ugotavljamo, da na žalost med zadnje sodi tudi Slovenija, saj je stopnja uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu relativno nizka, kljub poročanju uradnih evidenc o relativno uspešnem recikliranju. Ena izmed ovir pri uspešni uporabi recikliranih materialov je nepoznavanje možnosti recikliranja in posledično tudi slabo zaupanje v kakovost gradbenih proizvodov in/ali objektov, izdelanih iz recikliranih odpadkov, tako na nivoju odločevalcev in izvajalcev kot tudi na nivoju splošne javnosti.

Prenesi datoteko >


 

Črna jeklarska žlindra v asfaltu


Mineral, letnik V, št. 25, December 2012, str. 40-44, 01.12.2012

Avtor(ji): Primož Jurjavčič in Zvonko Cotič

Današnje vse močnejše potrebe in s tem odvisnosti gospodarstva od naravnih virov surovin, energije in ohranjanje okolja nas vedno bolj usmerjajo k iskanju novih alternativnih rešitev, ki se skrivajo v razvoju novih in obnovljivih virov energije, uporabi recikliranih in gradbenih odpadkov ter uporabi alternativnih materialov. Podobno velja za področje gradbeništva in industrije. V proizvodnih procesih in ostalih aktivnostih industrije nastajajo industrijski odpadki, katerih nastanku se tako s tehnološkega kot z ekonomskega vidika ni moč izogniti. V kolikor znamo izkoristiti naša znanja o njihovem ravnanju, predelavi in možnostih ponovne uporabe ter sodobno tehnološko opremo, lahko "zastrašujoča" besedna zveza industrijski odpadek kar naenkrat izgubi negativno konotacijo, saj le ti postanejo uporaben vir surovin.

Prenesi datoteko >


 

Waste as a Resource in Building and Civil Engineering – the Current Situation in Slovenia


World Engineering Forum 2012. Sustainable Construction for People, 17-21.9.2012, Ljubljana, Slovenia, 153-160, 17.09.2012

Avtor(ji): Ana Mladenovič, Darko Kokot, Alenka Mauko, Zvonko Cotič, Stanislav Lenart, Karmen Fifer Bizjak

Sustainable thinking in building and civil engineering assumes that recycling and demolition (R&D) waste, and industrial waste, is reused or recycled. Since R&D waste represents approximately 25-30 % of the total waste generated every year in Europe, this waste, together with industrial waste, should be reused in new applications, i.e. for new products which will have the same functional characteristics as if conventional materials were used. If appropriate treatments are chosen, adverse eects on the environment become negligible. This paper discusses the current situation in Slovenia, and includes some examples of good practice and research in the field in sustainable waste management. These include the use of two types of steel slag, recycled rubber, and road pavement in-situ cold recycling.

Prenesi datoteko >


 

Rudarjenje na deponijah


Mineral, letnik V, št. 23, september 2012, 01.09.2012

Avtor(ji): Alenka Mauko in Ana Mladenovič

Za trajnostno upravljanje z odpadki so nujni učinkoviti pristopi na vseh stopnjah ravnanja z odpadki, od njihovega nastanka do odlaganja. Upravljanje z odpadki se glede na priporočeno hierarhijo ravnanja z odpadki trenutno osredotoča predvsem na preprečevanju nastajanja odpadkov na izvoru, na ponovno uporabo in recikliranje.

Prenesi datoteko >


 

Uporaba recikliranih industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeništvu: Projekt ReBirth – Odpadek je začetek novega!


Mineralne surovine v letu 2011, Leto 8, št. 1, 171-175, 01.07.2012

Avtor(ji): Alenka Mauko in Ana Mladenovič

Odpadki, ki nastanejo pri gradnji in rušenju (gradbeni odpadki), in industrijski odpadki imajo v vseh državah evropske skupnosti na izvoru status odpadka. Številne države te odpadke nato preko razli nih formalnih postopkov, ki jih zakonodaja omogo a, prekategorizirajo in uporabijo kot dragocene surovine v gradbeništvu. V nekaterih odpadek zaklju i svoj življenjski cikel na deponiji. Iz prakse ugotavljamo, da na žalost med zadnje sodi tudi Slovenija, saj je stopnja uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu relativno nizka, kljub poro anju uradnih evidenc o relativno uspešnemu recikliranju. Ena izmed ovir pri uspešni uporabi recikliranih materialov je nepoznavanje možnosti recikliranja in posledi no tudi slabo zaupanje v kvaliteto gradbenih proizvodov in/ali objektov, izdelanih iz recikliranih odpadkov, tako na nivoju odlo evalcev in izvajalcev, kot tudi na nivoju splošne javnosti.

Prenesi datoteko >


 

Odpadek je lahko tudi začetek novega


Idrijske novice, 06.06.2012

Avtor(ji): Primož Jurjavčič

Današnje vse močnejše potrebe in s tem odvisnosti gospodarstva od naravnih virov surovin,
energije in ohranjanje okolja nas opominjajo in silijo k iskanju drugih, boljših rešitev. Le te se
skrivajo v odkrivanju novih in obnovljivih virov energije, uporabi recikliranih in gradbenih odpadkov
ter alternativnih materialov. Podobno velja za področje gradbeništva in industrije. V proizvodnih
procesih in ostalih aktivnostih industrije nastajajo industrijski odpadki, katerih nastanku se tako s
tehnološkega kot z ekonomskega vidika ni moč izogniti. V kolikor znamo izkoristiti naše znanje o
njihovem ravnanju, predelavi in možnostih ponovne uporabe ter zmogljivo sodobno tehnološko
opremo, lahko izraz industrijski odpadek naenkrat izgubi negativno konotacijo, saj le-ti postanejo
uporaben vir surovin.

Prenesi datoteko >


 

Geopolimeri - "novi" gradbeni kompoziti iz odpadkov


Mineral, letnik V, številka 22, julij 2012, 01.06.2012

Avtor(ji): Alenka Mauko, Ana Mladenovič

Z izrazom geopolimer je v 70. letih prejšnjega stoletja francoski znanstvenik Davidovits [1] poimenoval trdni kompozit, ki ga je sintetiziral iz metakaolina in alkalne raztopine. Predpona »geo« simbolizira sorodnost z geološkimi vezivi v kamninah ali mineralih. Podobne materiale so sicer izdelovali že egipčani in rimljani, tudi v 20. stoletju so nekateri materiali, poznani pod izrazi »zemeljski cement«, »mineralni polimeri«, »alkalna vezana keramika« in »hidrokeramika« po sestavi in lastnostih analogni geopolimerom.

Prenesi datoteko >


 

Vrste žlinder kot proizvodi v gradbeništvu


Mineral 2/2012, 01.05.2012

Avtor(ji): Primož Jurjavčič

Žlindre železnega izvora (plavžna žlindra, jeklarska žlindra in železove zlitine) so industrijski stranski produkti, ki nastanejo z metalurškimi procesi pri proizvodnji železa (železarska industrija) in jekla (jeklarska industrija) ter imajo zaradi svojih ugodnih fizikalnih in mehanskih lastnosti široko področje uporabe skoraj v vseh vejah industrije. Nastajajo iz preoblikovanj rude v železo, vroče kovine v jeklo, pri taljenju rude ali starega odpadnega železa in kovine v pečeh ter s kasnejšo obdelavo surovega jekla. V Evropi je vsako leto skupaj proizvedenih približno 45 milijonov ton žlinder železnega izvora.

Prenesi datoteko >


 

Odlične torne lastnosti asfaltov iz črne žlindre


EOL 68, maj 2012, 01.05.2012

Avtor(ji): Zvonko Cotič, doc. dr. Ana Mladenovič, Darko Kokot

Agregat iz črne jeklarske žlindre iz elektroobločnih peči se v svetu uporablja v asfalterstvu kot zamenjava za najkvalitetnejše naravne agregate, ki jih Slovenija sicer uvaža iz sosednjih držav. V prispevku so podane informacije o izgradnji in lastnostih asfaltnega testnega polja, izvedenega v letu 2008 na avtocesti AC Razdrto–Postojna, z vidika rezultatov sukcesivnega spremljanja stanja in kronološkega razvoja tornih lastnosti ter primerjave z odsekom iz naravnega agregata.

Prenesi datoteko >


Koordinator projekta:
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
t: 01 280 42 51
e: info@re-birth.eu
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke