Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu

Prijava na e-novice

Ime in priimek:
* Vaš e-poštni naslov:

 
 

Rezultati začetnega vprašalnika o industrijskih in gradbenih odpadkih
V okviru projekta ReBirth smo pripravili spletno anketo, katere rezultati so nam bili v pomoč pri izdelavi začetne študije projekta - pregledu stanja na področju nastanka, odlaganja, predelave in rabe gradbenih in industrijskih odpadkov v Sloveniji. Izkušnje in spoznanja, ki smo si jih pridobili pri izvedbi ankete in študije, bomo koristno uporabili pri nadaljnjih akcijah projekta in tudi pri definiranju indikatorjev in pristopov za spremljanje ciljev projekta.

Anketa je potekala od aprila do sredine junija 2012, namenjena pa je bila industriji, gradbenim podjetjem, predelovalcem in zbiralcem odpadkov, javnim službam ravnanja z odpadki, projektantom in nadzornikom ter občinam in upravnim enotam. Obsegala je splošna vprašanja o industrijskih in gradbenih odpadkih, zakonodaji, stanju in možnostih uporabe industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeništvu, kakovosti gradbenih proizvodov iz odpadkov in vprašanja o spodbudah, s katerimi bi dosegli večji delež recikliranja odpadkov. Povzročiteljem odpadkov so bila namenjena še dodatna, podrobnejša vprašanja o letnih količinah odpadkov. Na anketo so se odzvale vse ciljne skupine, nekoliko slabša odzivnost je bila le v sektorju izvajalcev gradbenih del, kar je odraz tudi kriznega stanja v gradbenem sektorju.

Vsem, ki ste se odzvali na anketo in nam pomagali pri pridobivanju informacij, ki smo jih uporabili pri izdelavi začetne študije, se iskreno zahvaljujemo.

Rezultati vprašalnikov, ki se nanašajo na industrijske odpadke kažejo, da se 90 % anketirancev zaveda, da so industrijski odpadki lahko koristna surovina. Več kot 60 % jih meni, da odlaganje ni najbolj enostavna in tudi ne najcenejša rešitev. Podobno velja tudi za gradbene odpadke. 60 % anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanja kot povzročitelji nenevarnih industrijskih odpadkov, raziskujejo tudi možnosti uporabe industrijskih odpadkov v gradbeništvu.

Več kot 70 % anketirancev meni, da imamo v Sloveniji znanje, da bi lahko naredili kvalitetne gradbene proizvode iz industrijskih in gradbenih odpadkov, vendar bi jih uporabili le, če bi bili dostopni po konkurenčni ceni, več kot 75 % jih je odgovorilo, da potrebujejo tehnična navodila za selektivno zbiranje, pripravo in nadaljnje ravnanje z odpadki.

Na vprašanja o enakovrednosti gradbenih proizvodov iz industrijskih in gradbenih odpadkov, njihovi življenjski dobi in tehnični zahtevnosti uporabe, je kar tretjina anketirancev odgovorila z "ne vem", kar kaže na veliko pomanjkanje in potrebo po tovrstnih informacijah.

Več kot 90 % anketirancev je mnenja, da bi morale biti na voljo finančne spodbude za raziskave o možnosti uporabe industrijskih in gradbenih odpadkov. Dobrih 60 % jih je odgovorilo, da bi predelani odpadki morali imeti prednost v postopkih javnega naročanja, več kot 80 % jih meni, da bi razvoj okoljskih oznak za gradbene proizvode in njihova promocija lahko prispevala k večji uporabi gradbenih proizvodov iz odpadkov. Skoraj 80 % anketirancev ugotavlja, da je ozaveščanje in izobraževanje o možnosti uporabe odpadkov kot vira surovin nezadovoljivo. Mnenja o uporabi davkov in koncesnin so bila zelo deljena. Več kot dve tretjini anketirancev meni, da bi z višanjem davkov na odlaganje še več odpadkov lahko končalo na divjih odlagališčih, pri čemer so si anketiranci enotni (več kot 95 %), da je treba nadzor nad divjimi odlagališči okrepiti in kršitelje striktno kaznovati.

Kaj pravijo rezultati anketnih vprašalnikov? Primeri:< nazaj
Koordinator projekta:
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
t: 01 280 42 51
e: info@re-birth.eu
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke