Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu

Prijava na e-novice

Ime in priimek:
* Vaš e-poštni naslov:

 
 

Priročniki za uporabo odpadkov


 
 

Priročnik za čiščenje in recikliranje gradbenih odpadkov iz divjih odlagališč


Priročnik za čiščenje in recikliranje gradbenih odpadkov iz divjih odlagališč je namenjen povzročiteljem in imetnikom gradbenih odpadkov, občinam in lokalnim skupnostim, zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov, nadaljnjim uporabnikom materialov, ki nastanejo iz gradbenih odpadkov v postopku reciklaže ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Z njim želimo vse omenjene na povzet in razumljiv način informirati o zakonodajnih, upravnih in tehničnih postopkih, ki jih je potrebno izvesti, da se v prvi fazi obstoječa nelegalna divja odlagališča gradbenih odpadkov očistijo vključno z recikliranjem in ponovno uporabo gradbenih odpadkov, ki so bili na njih neustrezno odloženi, v drugi fazi pa kaj se da in je potrebno storiti, da preprečimo ponovno nelegalno odlaganje gradbenih odpadkov na že očiščenih in na morebiti novih divjih odlagališčih.

Pričakujemo, da se bodo z uporabo priročnika zmanjšale ovire pri postopkih izvajanja čiščenja in sanacij divjih odlagališč gradbenih odpadkov, da se bodo v tako odloženih gradbenih odpadkih prepoznale uporabne surovine, ki jih je po reciklaži gradbenih odpadkov mogoče ponovno dovoljeno uporabiti kot nov reciklirani gradbeni material in da se bo z izboljševanjem informiranosti in odpravo predsodkov postopoma odpravilo mnenje, da so gradbeni odpadki neuporabni in zgolj strošek, njihovo odlaganje na nelegalna odlagališča pa nekaj, kar je sprejemljivo in okolju neškodljivo.

Prenesi priročnik >
     
     
     
 

Priročnik o vrednotenju okoljskih vplivov pri recikliranju odpadkov v gradbeništvu na podlagi LCA analize


Priročnik vsebuje več poglavij, v katerih je predstavljena LCA analiza kot metoda za preučevanje okoljskih vplivov. Razložen je princip LCA analize in postopek za njeno izvedbo, poleg tega je predstavljen praktičen primer LCA analize iz cestogradnje.

Primerjali smo okoljski vpliv uporabe dveh različnih vrst asfaltnih zmesi, vgrajenih v asfaltno obrabno plast cestišča. Prva asfaltna zmes je sestavljena 100% iz naravnega agregata, v drugi asfaltni zmesi pa smo del naravnega agregata nadomestili z umetnim, t.j. z agregatom iz črne jeklarske žlindre.

Priročnik je predvsem namenjen gradbenemu sektorju (projektantom, investitorjem, proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, nadzornikom gradbišč, inženirskim podjetjem) na eni strani in imetnikom in zbiralcem industrijskih in gradbenih odpadkov na drugi strani.

Prenesi priročnik >
     
     
     
 

Priročnik za trajnostno obnovo voziščnih konstrukcij po postopku hladne in-situ reciklaže


Vsebina tretjega priročnika, ki je bil pripravljen v sklopu projekta ReBirth, se nanaša na opis postopka trajnostnega načina obnove voziščnih konstrukcij po metodi hladne (in situ) reciklaže. Priročnik je namenjen projektantom, investitorjem in javnim naročnikom gradenj ter tudi uporabnikom omenjene tehnologije, t.j. izvajalcem gradbenih del.

Prenesi priročnik >
     
     
     
 

Priročnik za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih odpadkov


Priročnik za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih odpadkov je namenjen investitorjem, projektantom, zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov ter uporabnikom materialov, ki nastanejo iz gradbenih odpadkov v postopku reciklaže. Z njim želimo omenjene deležnike na razumljiv način informirati o upravnih, zakonodajnih in tehničnih postopkih, ki jih je potrebno izpeljati, da gradbeni odpadki izgubijo status odpadka in postanejo surovina za uporabo v gradbeništvu. Pričakujemo, da se bodo s tem zmanjšale ovire, ki so posledica predsodkov in slabe informiranosti ter da se bo postopoma dvignila stopnja recikliranja gradbenih odpadkov.

Prenesi priročnik >
     
     
     
 

Priročnik za uporabo agregata iz črne jeklarske žlindre iz elektroobločnih peči v asfaltnih obrabnih plasteh


Odpadki pospešeno postajajo viri na številnih področjih dejavnosti. Gradbeništvo, zlasti cestogradnja je eden od najpomembnejših ponorov odpadkov, saj je tu možno porabiti velike količine, poleg tega so lahko novi kompoziti enako ali celo bolj funkcionalni in trajni kot konvencionalni. Eden ob najbolj perspektivnih industrijskih odpadkov so jeklarske žlindre iz elektroobločnih peči, iz katerih ob ustrezni predelavi nastane eden od najbolj kakovostnih agregatov kar jih poznamo. Prednosti v primerjavi z drugimi agregati najbolj pridejo do veljave, če jih uporabimo v obrabnih asfaltnih plasteh.

Dokument je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so podane informacije o žlindri in agregatu iz žlindre (opis izvora in različnih vrst žlindre, lastnosti črne jeklarske žlindre, njene predelave v agregat, trenutna situacija na tržišču in pravni status). Drugi del se nanaša na uporabo agregata iz žlindre kot kakovostnega nadomestka naravnega agregata v asfaltnih obrabnih plasteh. Uvodni del zajema opis in razlago aktualne tehnične regulative, ki zadeva asfaltne plasti v vozišči konstrukciji. Predstavljena so področja uporabe žlindre v asfaltnih plasteh glede na namen uporabe ter osnovni materiali in tehnične zahteve za njeno uporabo v dveh najpogosteje uporabljenih vrstah asfaltnih zmesi za obrabne plasti.

Prenesi priročnik >
Koordinator projekta:
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
t: 01 280 42 51
e: info@re-birth.eu
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke